• HTML

  • Geplaatst op 26 oktober 2013 01:48, gewijzigd op 13 november 2013 17:25

   Een favicon is die kleine afbeelding die in de url-balk en op het tabblad van de browser verschijnen als een website wordt geopend.

   Voor sommige browsers is het voldoende om een favicon.ico in de root te zetten, andere browsers hebben daarvoor een verwijzing in de <head>-sectie nodig. Een icon mag een andere naam hebben, in welk geval altijd de verwijzing in de <head>-sectie nodig is. Maar beter is om gewoon favicon.ico te gebruiken.

   Een favicon maak je als volgt.

   1. Maak een afbeelding van 16×16 of 32×32 pixels groot.
   2. Bewaar de afbeelding met als naam favicon in ico-formaat (als dat niet beschikbaar is dan in bmp-formaat en extensie wijzigen in favicon.ico.
   3. Zet favicon.ico in de root-directory van de website.
   4. Neem in de <head>-sectie de volgende regel op:<link rel="shortcut icon" href="http://example.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

    

  • Geplaatst op 9 oktober 2013 20:03, gewijzigd op 29 oktober 2013 19:37

   Internet Explorer kan als enige browser overweg met conditional HTML-tags. Doordat de tags dezelfde vorm hebben als commentaar-tags worden ze door andere browsers genegeerd. Ideaal dus om instructies door te geven die alleen bestemd zijn voor IE, zoals extra stylesheets. De conditional HTML-tags worden ondersteund door IE5 en hoger.

   Voorbeeld

   <!--[if IE 6]>
   Speciale instructies voor IE6.
   <![endif]-->

   Onderstaande codes worden ondersteund op het moment van schrijven:
   <!--[if IE]>According to the conditional comment this is IE<![endif]-->
   <!--[if IE 6]>This is IE 6<![endif]-->
   <!--[if IE 7]>This is IE 7<![endif]-->
   <!--[if IE 8]>This is IE 8<![endif]-->
   <!--[if IE 9]>This is IE 9<![endif]-->
   <!--[if gte IE 8]>This is IE 8 or higher<![endif]-->
   <!--[if lt IE 9]>This is IE lower than 9<![endif]-->
   <!--[if lte IE 7]>This is IE lower or equal to 7<![endif]-->
   <!--[if gt IE 6]>This is IE greater than 6<![endif]-->
   <!--[if !IE]> -->This is not IE<!-- <![endif]-->

   Let op de laatste, die heeft een afwijkende syntaxis en waarvan de inhoud voor alle browsers behalve IE is.

   Uitleg syntaxis

   • gt = greater then
   • gte = greater then or equal to
   • lt = lower then
   • lte = lower then or equal to

   Bron: Quirksmode
   Aanvullende info: CSS Tricks

  • Geplaatst op 26 oktober 2013 01:44, gewijzigd op 28 oktober 2013 15:34

   Om een website regelmatig automatisch te laten refreshen kun je een HTML META tag gebruiken. De volgende code zorgt elke 5 seconden voor een automatische refresh:

   <META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5″>

   Doorverwijzing

   Om een website automatisch na een aantal seconden door te laten verwijzen naar een andere website kan je META op de volgende manier gebruiken:

   <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5; URL=autoforward_target.html">

   Splashpage

   Met de doorverwijzing kan je ook een splashpage maken voor een website. Op de root van de website wordt een pagina geladen met info of een afbeelding die na enkele seconden vervangen wordt door de home-pagina van de website. Let er echter wel op dat de splashpage geen onderdeel is van de website zelf. Omdat dan dezelfde header wordt geladen blijft de site zich steeds refreshen naar de doelpagina.

   Maak daarom van de splashpagina gewoon een zelfstandige website met doorverwijzing. Als men dan eenmaal door de splashtijd heen is komt men op de site zonder dat die steeds gerefresht wordt.

 • Zoeken